Lovely Raw AB:s bokningsvillkor

Din anmälan

När du bokat in dig till kurs, får du en bekräftelse via mail inom 24 timmar med information om kursen och betalningsvillkor. Din anmälan är bindande från det att du mottagit bekräftelsen.

 

Återtagande av anmälan:

Du har rätt att återta din anmälan upp till 30 dagar före kursstart enligt följande villkor:

  • Avbokning upp till 30 dagar före kurs, återbetalas hela beloppet utan avbokningsavgift.
  • Avbokning upp till 14 dagar före kurs, återbetalas beloppet, minus avbokningsavgift på 25 %
  • Avbokning upp till 48 timmar före kurs, återbetalas beloppet, minus avbokningsavgift på 50 %
  • Vid avbokning som sker inom 48 timmar före kursstart, sker ingen återbetalning.

Avbokning ska ske skriftligen via e-post och muntligen, den är giltig först då den har bekräftats.

  • Fram till 14 dagar före kurs har du även rätt att byta till annan kurs inom samma prisklass, i mån av plats.

 

Köpevillkor

Lovely Raw AB har rätt att ställa in en kurs om det inte blivit tillräckligt många deltagare eller vid sjukdom och akuta situationer. Om detta skulle ske har du rätt att återfå betald kursavgift eller boka om till en annan kurs i samma prisklass.

 

Kundregister

Vid anmälan godkänner du även köpevillkoren och samtycker då till att registreras med personuppgifter i Lovely Raw AB:s kundregister. Registret är till för att kallelser till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Registret förs också för att Lovely Raw AB ska kunna informera om pågående och kommande kurser och andra evenemang. Om du vill avböja information, meddela Lovely Raw AB skriftligen